Så räknar vi

Målet med den här artikeln är att förklara vissa frågor som förväntas uppkomma när du använder vårt prisverktyg. Artikeln visar också hur krångligt det blir med prisredovisningar när man jämför olika låneprodukter med varandra.

Lär dig bland annat

  • Hur vårt prisverktyg fungerar.
  • Hur ett lån kan ha en högre effektiv ränta men en lägre kapitalkostnad för en bestämd låneperiod (ej löptid).
  • Svårigheterna i att ställa olika låneprodukter mot varandra prismässigt.

Även om du ”kan” lån så är det  troligt att du höjer på ögonbrynen när du jämför två lån på 5000 kronor i vårt prissök och ser att ett lån med 100% högre effektiv ränta faktiskt har en 500 kronor lägre kapitalkostnad trots att låneperioden som det räknats på är lika lång och trots att årsräntan bara skiljer 0.5%.

Hur är det ens möjligt att inleda en artikel med något så tokigt? Det ska jag förklara.

Svaret är att det beror på att lånen amorteras i olika takt och att ex. kontokrediter inte alltid är fullt avbetalda när du väljer att räkna på en låneperiod  som valts till 12 månader.  Fortfarande klurigt? Det är därför du behöver läsa hela artikeln.


Edit 2020-06-19: Det kan tänkas att vi istället för att redovisa kapitalkostnader i framtiden väljer att enbart redovisa lånets räntor med representativa exempel. Detta för att tveksamheter/oförmåga att förstå att det som skrivs faktiskt är sant kan komma att ifrågasättas av någon som jobbar med att exempelvis bedöma jämförelsesidors trovärdighet hos exempelvis Google. Om inte granskaren förstår kan det med andra ord slå hårt mot den här webbplatsens trovärdighet. Ibland är det bättre att säga för lite än för mycket.


Edit: 2020-09-07: Vi redovisar numera bara räntor och avgifter av tidigare nämnda anledning. Artikeln fungerar dock fortfarande bra som exempel på hur svårt det är att jämföra äpplen och päron, dvs olika låneprodukter, mot varandra.


Exempel

Här under hittar du två skarpa exempel där jag ganska säkert tror att både våra besökare och till och med kvalitetsgranskare från Google tror att prisverktyget räknar fel. Trots att det INTE gör det. Antag att vi vill veta priset för ett lån på 5000 kronor för en tidsperiod på 3 månader. När den här texten skrevs kunde du hitta detta resultat som kan verka felaktigt – men som är korrekt:

Jämförelser: lånekostnader

Fråga: Hur kan det komma sig att ett lån (A) med en effektiv ränta som är mer än 100% procentenheter högre än ett annat lån blir cirka 500 kronor billigare? Det strider ju mot allt vi lärt oss om lån i skolan och om lån i allmänhet?

Svar: Orsaken beror på att detta är två olika låneprodukter. Detaljerna kommer under nästa rubrik.

Orsaken till missförstånd

Olika låneprodukter amorteras på olika sätt. Ett annuitetslån använder sig av annuitet. Det innebär att lånet betalas av helt och hållet med månadsbetalningar som är lika stora genom hela löptiden. Annuitet är svårt att förstå sig på om man tittar på själva ekvationen men däremot enkel att tillämpa (när man vet hur man gör). Testa vår kalkylator för annuitetslån för att försäkra dig om att vi räknar rätt. Jämför med valfri annan trovärdig källa.

Kontokrediter är i nästintill motsatsen till att betala tillbaka så snabbt som möjligt. Där har man istället ett minsta belopp som ska betalas, men det är inte samma sak som att hela lånet ska amorteras inom ett visst intervall. Du kan givetvis göra det, men mer troligt är att upplägget är sådant att du inte ska göra det. Vi har gjort antagandet att de flesta kunder i slutändan kommer att betala av lånet i det tempo som långivaren föreslår, vilket då blir minimibeloppet. Men eftersom du ändå vill veta priset för den löptid som du själv valde så måste vi ju även presentera kostnaden som en snittbetalning ifall du väljer att faktiskt väljer att betala av hela lånet, eller hur? Vi måste alltså göra justeringar för lånens olikheter för att kunna göra en rättvis jämförelse. Alternativet vore att skriva just minimibetalningen 500 kronor med rubriken ”månadsbetalning”. Jag vill påstå att det stjälper mer än det hjälper eftersom det i slutändan mest troligt leder till en mycket högre kostnad eftersom de flesta lär låta lånet löpa betydligt längre än planerat. Exakt det långivaren vill.

Därför känns prisjämförelsen ”fel”

  • Lån A är ett annuitetslån. Lånet amorteras i en högre takt. Långivaren följer föreslagen avbetalningsplan.
  • Lån B är en kontokredit. Lånet amorteras långsamt med antagandet att du är bekväm och följer deras föreslagna avbetalningsplan (minimal avbetalning) under 2 månader men väljer ändå att betala tillbaka hela återstående beloppet sista månaden. Därför kommer kapitalkostnaden att bli högre trots att alla vanliga signaler säger att det här lånet är det bättre valet.

Kontrollera så att det blir rätt

Om du istället valt löptiden 1 månad så hade båda lånen amorterats i samma tempo. Och som du ser enligt bilden nedan – så får lånet med lägst effektiv ränta även den lägsta kapitalkostnaden. Som vi är vana att det ska vara.

Jämförelse: lånekostnader

Om lån B inte varit en kontokredit utan istället ett annuitetslån med en högre amorteringstakt så hade lån B däremot varit billigare hela tiden. Olika låneprodukter är alltså svåra att jämföra om man bara går efter effektiv ränta. Glöm inte att långivarnas strategi är att hitta metoder att suga ut kunden på pengar – speciellt efter att den nya snabblånelagen trädde i kraft som kräver räntetak. Enda lösningen att dra in pengarna är att få låntagarna att amortera lånen långsammare. Fiffigt va? Nu vet du även varför många smslån omvandlats till kontokrediter!

Jag hoppas att du lärde dig iallafall intuitivt hur saker fungerar.
Faktum är att förståelsen för detta är så pass knepig utan förklaring att det helt enkelt är en nödvändighet att läsa detta. Om du inte gör det är sannolikheten hög att du tror att prisjämförelsen är fel.

Nu har jag förhoppningsvis klarat upp eventuella missförstånd och fått dig att inse att våra prisjämförelser är korrekta.

 

Publicerad: 21 maj 2020Uppdaterad: 27 mars 2022