Sant och falskt om sms-lån

Är det farligt att ta ett sms-lån? Hur skiljer sig sms-lån från varandra? Vad är de största riskerna? Finns det billiga sms-lån? Den här artikeln ger de flesta svaren på vanliga funderingar.

Uppdateringar i den här artikeln

1: Lagändringen den 1:a september 2018 innebar ett räntetak på 40% (med referensräntan inräknad) vilket innebär att den mest aggressiva låneformen (produktexempel 2) som diskuteras på den här sidan har eliminerats. Bara en förlängning tillåts numera.

2:  En uppföljningsartikel som förklarar hur långivarna försöker kompensera för bortfallet av intäkter p.g.a. ändrade lagar genom att omvandla sina låneprodukter till kontokrediter.


”Ett sms-lån är alltid det sämsta alternativet!”

Trillar nedför trappa

Det finns inte någon tydlig definition av ”sms-lån”. När media skriver om branschen benämns ofta företag som erbjuder lån utan säkerhet som sms.lån utan att man gör skillnad på varken lånestorlekar eller upplägg. En mängd olika låneprodukter hamnar därför i samma kategori. Man väljer gärna ett lån med aggressivt upplägg och en hög effektiv ränta och angriper sedan alla långivare som erbjuder småbelopp på dessa grunder.

Här kommer två stycken produktexempel som visar olikheterna mellan olika upplägg.

Produktexempel 1

Lånet har en inbyggd avbetalningsplan som använder annuitet och kan läggas upp på 1 år eller mer. Lånet amorteras under hela löptiden vilket leder till minskad månatlig räntekostnad över tid. Den effektiva räntan är jämförelsevis hög om du jämför med ett större privatlån. Lånet har dock ingen uppläggningsavgift vilket gör att lånet är bättre lämpat för korta löptider och snabba utbetalningar.

Fig. 1 nedan visar att ett lån på 10000 kronor blir ungefär 50 % billigare om du väljer Good Cash istället för SEB förutsatt att du betalar tillbaka inom en månad. Betalar du tillbaka inom 2 månader blir det cirka 20 % billigare. Först efter 3 månader blir SEB billigare tack vare den lägre årsräntan.

Graf: Goodcash vs SEB

Data som använts:

SEB: Annuitetslån med 1 års löptid. Lånebelopp 10 000 kronor, årsränta 12.28% och uppläggningsavgift 300 kronor ger effektiv ränta 19.07%.

Good Cash: Annuitetslån med 1 års löptid. Lånebelopp 10 000 kronor, årsränta 25.75 % utan övriga kostnader ger en effektiv ränta på 29 %.


Produktexempel 2


Ett smslån som använder korta löptider och har en hög effektiv ränta kan bli mer problematiskt. Lånet läggs ofta upp på 30 dagar och har som regel ett högre ordinarie pris än lånet i förra exemplet.

Fig. 1.2 nedan visar ett exempel på ett smslån där kostnaden för att låna 10 000 kronor i 30 dagar är 1500 kronor (effektiv ränta 446,77 %). Du har bäst chans att få din låneansökan beviljad om du väljer denna typ av lån, men risken är även större.

Graf: Förlöängningars kostnad för sms-lån

Har du inte råd att betala tillbaka så är lösningen att förlänga lånet. En ren räntekostnad.

Den röda linjen är långivaren Good Cash från förra exemplet. I jämförelsen är Good Cash ett mycket mindre riskabelt lån. Men så är det heller inte lika många lån som blir godkända, inga lån betalas ut under kvällar och helger, inga räntefria lån erbjuds och du kan varken ha betalningsanmärkning eller låna utan UC.

Går produktexempel 2 att försvara? Ett argument skulle i så fall kunna vara att det tydligt står i villkoren att löptiden är just 30 dagar. Även om produktexempel 2 på intet sätt är ett billigt lån så är det heller inte lika illa som den effektiva räntan ger sken av – om du betalar av i tid. Effektiv ränta baseras på år och ju kortare löptider vi räknar på desto snabbare ökar den effektiva räntan i förhållande till kostnaden.

Det finns dock ingen anledning att inte medge att hög effektiv ränta skapar en högre risk.


Journalister – försöker de ens förstå problematiken?

Du har precis sett att låneprodukter kan se helt olika ut. I media angrips snabblåneföretagen på ungefär samma sätt oavsett vilket upplägg de har. Olika låneprodukter ställs mot varandra och jämförelserna är ofta vinklade för att snabblånet ska se så dåligt ut som möjligt.

Ett exempel är Expressens toksågning av Cash Buddy. Cash Buddy är ett företagen med ett i sammanhanget ganska sunt upplägg på sina lån och som liknar produktexempel 1 här ovanför. Den effektiva räntan är 33.40%.

I artikeln väljer journalisten att jämföra det största beloppet hos Cash Buddy med bankens priser:

”När Expressen kontaktar Swedbank och SEB framkommer det att räntorna är betydligt lägre. För ett lån på 25 000 kronor på ett år tar till exempel Swedbank 8,25 procent i effektiv ränta.”

Jag väljer att lita på journalistens uppgift. Om vi lånar 25 000 kronor med den ränta som journalisten angav så innebär det att årsräntan är cirka 6.15% om den effektiva räntan var 8.25 % och eftersom Swedbank har en uppläggningsavgift på 300 kronor (om vi räkar som annuitetslån).

Fig. 1.3. nedan visar kostnadsutvecklingen för ett 25 000 kronors lån enligt journalistens uppgifter:

Graf: Cashbuddy VS Swedbank

Det är inget att snacka om. Klart att Swedbank blir billigare. Frågan är mest om du har tid att vänta på pengarna?

Sms-lån förknippas trots allt med små lånebelopp så varför räknar vi på stora lån? Varför diskuterar vi summor på 25000 kronor när det vanligaste lånebeloppet är 5000 kronor?

Fig. 1.4 nedan: SmslånOnline.se har genom åren legat i den absoluta toppen på sökningar inom smslån och dessa är de vanligaste beloppen folk söker på:

  1. 5000 kronor
  2. 2000 kronor
  3. 10000 kronor
  4. 3000 kronor
  5. 1000 kronor
Sökvolymer för olika lånebelopp

Varför jämför vi snabblån på bankens villkor om det är småbelopp som kunderna främst söker efter?

Fig. 1.5. nedan visar den ackumulerade kostnaden för det mest efterfrågade lånebeloppet, 5000 kronor, om vi använder journalistens ränteuppgifter. Cashbuddy blir billigare i nästan fyra månader:

Graf: Cashbyddy vs Swedbank för lägre lånebelopp

Jag nämnde tidigare att räntorna ökar med mindre belopp. Den räntesats vi använde för Swedbank i Fig. 1.4. var årsränta 6.15 % och effektiv ränta 8.25% för lånebeloppet 30 000 kronor. Men, nu pratar vi om en lånestorlek 1/6 av ursprungsbeloppet: 5000 kronor. Jag tror inte att vi är orättvisa om vi i alla fall tillämpar Swedbanks högsta årsränta som de själva anger till 13% för att göra nästa jämförelse.

Swedbank kreditränta

Fig. 1.6 nedan visar den ackumulerade kostnaden för ett 5000 kronors annuitetslån med 1 års löptid där Swedbanks årsränta justerats till 13 %. Snabblånet blir plötsligt billigare i hela fem månader då man räknar på det lånebelopp som besökarna faktiskt söker efter:

Graf: Cashbuddy vs Swedbank 3

Det är ändå möjligt att jag varit för generös med den räntesättningen. Varför tror du att bankerna inte erbjuder småbelopp? Kanske för att de redan tjänar massiva summor på stora belopp och tycker att det är bättre att hålla sig undan den kritik som uppstår om de erbjuder småbelopp och därmed måste använda en hög effektiv ränta? Det hade inte sett bättre ut om banken skött verksamheten.

Hur begränsar man enklast problemen med smslån?

Som du såg i produktexempel 2 kan du ibland välja att förlänga ett lån istället för att betala tillbaka fullt lånebelopp. Folk som inte har kunskap om lån kan lätt tycka att förlängningsavgiften inte är så fasligt dyr för att slippa betala tillbaka, men om du jämför med vad det kostar att lägga upp lånet med på en längre löptid och med en avbetalningsplan redan från början så ser du enkelt skillnaden över tid.

Fig. 2 nedan visar den ackumulerade kostnaden över ett års tid för ett lån som förlängs och ett annuitetslån som läggs upp med 1 års löptid. Båda lånen har samma årsränta. Lånebeloppet i exemplet är 5000 kronor och årsräntan 126,17 %.

Begränsa problem

Man skulle enkelt kunna begränsa en del av problemen med smslån genom att lägga upp lånet på längre löptider med annuitet redan från början. Även utan räntesänkning är det en ganska tydlig begränsning av de kostnader som uppkommer i de fall låntagaren behöver mer tid. Det finns en sak som är bra med förlängningar: används de inte för aggressivt och missbrukas av företagen så kan en förlängning vara ett bättre alternativ än att skicka ärendet till Kronofogden. Fig. 2 ovan visar att kostnaderna för annuitetslånet och smslånet som förlängs följs åt under 3 månader. Kanske vore det således lämpligt med 2 st. förlängningar men att företaget efter detta blir skyldigt att upprätta en avbetalningsplan? Enklare: gör som sagt ett annuitetslån med 1 års löptid av det redan från början.

Slutord

Det är sant att det klassiska sms-lånet med kort upplägg i princip alltid blir dyrare än att gå till banken förutsatt att du inte använder ett räntefritt erbjudande och betalar av i tid. Men så är syftet med sms-lån heller inte att vara billigast utan att kunna betala ut pengarna snabbt. Många gånger samma dag, kvällar eller under helgen. För personer i en akut situation är priset knappast prioriterat utan snarare att pengarna kommer så snabbt som möjligt. Banken erbjuder oftast inte heller småbelopp under 20 000 kronor.

”Sms-lån” är ett definitionsmässigt knepigt ord. I olika undersökningar benämns även mer förmånliga lån som sms-lån trots att det egentligen är en annan låneprodukt med ett mer långsiktigt upplägg. Ett vanligt förekommande problem är att kritik som egentligen är grundad på sms-lånens kortsiktiga uppläggen med höga effektiva räntor spiller  över på alla typer av blancolån – även dem som har mer förmånliga priser och helt andra egenskaper än det ursprungliga sms-lånet.

Publicerad: 24 april 2017Uppdaterad: 16 mars 2022