SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Så räknar vi - och därför kanske du missförstår

Målet med den här artikeln är att förklara vissa frågor som förväntas uppkomma när du använder vårt prisverktyg som du hittar på startsidan. Även om du kan lån så är det faktiskt ganska troligt att du höjer på ögonbrynen när du jämför två lån i vårt prissök och ser att ett lån med 100% högre effektiv ränta faktiskt har en 500 kronor lägre kapitalkostnad trots att löptiden är likadan och trots att årsräntan bara skiljer 0.5%.

Hur är det ens möjligt? Anledningen förklaras här. Och det är viktigt att förstå detta innan du dömer ut en prisuppskattning som felaktig. De är inte fel (så länge indatan är aktuell vilket vi gör vårt yttersta för att den ska vara!).

Exempel

Här under hittar du två skarpa exempel där jag ganska säkert tror att både våra besökare och till och med kvalitetsgranskare från Google tror att prisverktyget räknar fel. Trots att det INTE gör det. Antag att vi vill veta priset för ett lån på 5000 kronor för en tidsperiod på 3 månader. När den här texten skrevs kunde du hitta detta resultat som kan verka felaktigt - men som är korrekt:

Två lån där det ena lånet har 100% effektiv ränta men kapitalkostnaden är 500 kronor lägre för ett lån på 5000 kronor med löptid 3 månader.

Fråga: Hur kan det komma sig att ett lån (A) med en effektiv ränta som är mer än 100% procentenheter högre än ett annat lån blir cirka 500 kronor billigare? Det strider ju mot allt vi lärt oss om lån i skolan och om lån i allmänhet?

Svar: Orsaken beror på att detta är två olika låneprodukter. Detaljerna kommer under nästa rubrik.

Orsaken till missförstånd

Olika låneprodukter amorteras på olika sätt. Ett annuitetslån använder sig av annuitet. Det innebär att lånet betalas av helt och hållet med månadsbetalningar som är lika stora genom hela löptiden. Annuitet är svårt att förstå sig på om man tittar på själva ekvationen men däremot enkel att tillämpa (när man vet hur man gör). Testa vår kalkylator för annuitetslån för att försäkra dig om att vi räknar rätt.

Kontokrediter är i princip motsatsen till att betala tillbaka så snabbt som möjligt. Där har man istället ett minsta belopp som ska betalas, men det är inte samma sak som att hela lånet ska amorteras inom ett visst intervall. Du kan givetvis göra det, men mer troligt är att upplägget är sådant att du inte ska göra det. Vi har gjort antagandet att de flesta kunder i slutändan kommer att betala av lånet i det tempo som långivaren föreslår, vilket då blir minimibeloppet. Men eftersom du ändå vill veta priset för den löptid som du själv valde så måste vi ju även presentera kostnaden som en snittbetalning ifall du väljer att faktiskt väljer att betala av hela lånet, eller hur? Vi måste alltså göra justeringar för lånens olikheter för att kunna göra en rättvis jämförelse. Alternativet vore att skriva just minimibetalningen 500 kronor med rubriken ”månadsbetalning”. Jag vill påstå att det stjälper mer än det hjälper eftersom det i slutändan mest troligt leder till en mycket högre kostnad eftersom de flesta lär låta lånet löpa betydligt längre än planerat. Exakt det långivaren vill.

Därför känns prisjämförelsen ”fel”

  • Lån A är ett annuitetslån. Lånet amorteras i en högre takt. Långivaren följer föreslagen avbetalningsplan.
  • Lån B är en kontokredit. Lånet amorteras långsamt med antagandet att du är bekväm och följer deras föreslagna avbetalningsplan (minimal avbetalning) under 2 månader men väljer ändå att betala tillbaka hela återstående beloppet sista månaden. Därför kommer kapitalkostnaden att bli högre trots att alla vanliga signaler säger att det här lånet är det bättre valet.

Kontrollera så att det blir rätt

Om du istället valt löptiden 1 månad så hade båda lånen amorterats i samma tempo. Och som du ser enligt bilden nedan - så får lånet med lägst effektiv ränta även den lägsta kapitalkostnaden. Som vi är vana att det ska vara.

Slutledning - lån A får lägre kapitalkostnad när lånet betalas tillbaka på en månad

Om lån B inte varit en kontokredit utan istället ett annuitetslån med en högre amorteringstakt så hade lån B däremot varit billigare hela tiden. Olika låneprodukter är alltså svåra att jämföra om man bara går efter effektiv ränta. Glöm inte att långivarnas strategi är att hitta metoder att suga ut kunden på pengar - speciellt efter att den nya snabblånelagen trädde i kraft som kräver räntetak. Enda lösningen att dra in pengarna är att få låntagarna att amortera lånen långsammare. Fiffigt va? Nu vet du även varför många smslån omvandlats till kontokrediter!

Jag hoppas att du lärde dig iallafall intuitivt hur saker fungerar.
Faktum är att förståelsen för detta är så pass knepig utan förklaring att det helt enkelt är en nödvändighet att läsa detta. Om du inte gör det är sannolikheten hög att du tror att prisjämförelsen är fel.

Nu har jag förhoppningsvis klarat upp eventuella missförstånd och fått dig att inse att våra prisjämförelser är korrekta.

SmslånOnline.se
SmslånOnline.se Logo
Scroll to top