SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Samla dina lån med omläggningslån

Ett annat namn för omläggningslån är ”samlingslån”. Det betyder att du samlar dina små krediter i ett större lån som erbjuder bättre ränta. Det kan betyda att lånet får en lägre kapitalkostnad - men det är ingen garanti eftersom lägre räntor istället kombineras med en längre löptid. Att samla sina lån kan däremot vara en bra idé för att göra en svår situation med höga månatliga betalningskrav hanterbar. Det minskar nämligen på storleken av månadsbetalningarna vilket blir mindre påfrestande för en ansträngd ekonomi.

Omläggningslån betyder i korthet att du tecknar ett privatlån för att betala av samtliga mindre skulder som du har. Det kan exempelvis innebära att du betalar av hela kreditkortsskulden, en delbetalning samt ett mindre privatlån. Det handlar alltså om att lägga om sina lån och samla alla skulder i ett enda privatlån.

Många små krediter ger stora hål i plånboken

En anledning till det är den ofta höga räntan för mindre och kortare krediter. Har du då ett antal sådana små lån så kan den totala lånekostnaden bli ganska hög. Det verkar kanske inte så mycket att ta ett litet lån för att köpa en snygg klänning, en ny TV eller ett nytt köksbord - men sammantaget blir det ofta mycket. Därför gäller det att se upp så att inte krediterna stiger dig över huvudet. Om du har tagit flera sms-lån samtidigt som du inte kommer att ha råd att betala tillbaka utan istället väljer att förlänga så kastar du bokstavligen pengarna i sjön. Det är inte roligt om det går så långt att du måste betala mer i ränta än i amortering på dina lån. Då är det betydligt bättre med ett omläggningslån.

Fördelarna med omläggningslån

1. Lägre ränta p.g.a högre summa.

Den största fördelen med ett omläggningslån är att räntekostnaden kan bli betydligt lägre. För det första har privatlån generellt lägre räntenivå än exempelvis kreditkort, kontokrediter och delbetalningslösningar. Bara genom att välja rätt låneform ges lägre ränta.

För det andra är det lättare att få låg ränta på större belopp. Har du idag fyra skulder på vardera 5 000 kronor är det inte konstigt om dessa lån var för sig har en ränta kring 15-20%. Det kan ses som en normal räntenivå på så små belopp. Men om du istället tecknar ett omläggningslån på 20 000 kronor (och därmed betalar av de fyra smålånen) kan en ränta på 15% anses vara högt. Till stor sannolikhet får du en räntesats som är betydligt lägre. Orsaken är just att långivare generellt ger lägre ränta desto högre belopp som lånas.

2. Färre småavgifter

Det är inte bara räntan som kan bli lägre med ett större lån istället för många små. Du kommer även att undvika en hel del fakturaavgifter. Har du ett kreditkort med avikostnad på 29 kronor, ett lån med avikostnad på 39 kronor och en ”räntefri avbetalning” med avikostnad på 39 kronor betalar du varje år över 1200 kr i avgifter.

Tecknar du ett privatlån, och betalar av dessa mindre lån och krediter, får du maximalt en avikostnad per månad.

3. Lägre månadsbetalning

När du lånar mindre summor kommer begränsningar gällande amorteringstid. Du får helt enkelt acceptera kortare amorteringstid när lägre summor lånas. Med större lånesumma ökar valbar amorteringstid vilket kan påverka månadsbetalningen avsevärt.

Exempel:

Du har 4 lån på vardera 5 000 kronor som vardera ska återbetalas på 12 månader. Det gör att du måste amortera 1.666 kronor per månad (utöver räntan). Om du istället tecknar ett lån på 20 000 kronor kan du välja betydligt längre amorteringstid. Väljer du 24 månader behöver du amortera 833kr i månaden (utöver räntan).

Självklart ska du alltid söka efter så kort amorteringstid som möjligt eftersom det är det effektivaste sättet att hålla nere kapitalkostnaden för lånet. Men att teckna ett omläggningslån handlar alltså inte enbart om att få ner räntekostnaden utan även att få ett lån med en månadsbetalning man tydligt klarar av att hantera.  

Här kan du samla dina lån

Info/Ansök
Belopp: 5000 - 600000 kr
Löptid 1 - 18 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 47.5 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 600000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 19 kr
Eff.ränta: 7.3 - 35.5 %
Info/Ansök
Belopp: 10000 - 600000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 34.4 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 600000 kr
Löptid 1 - 18 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 33.8 %
Info/Ansök
Belopp: 10000 - 350000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 34.4 %
Info/Ansök
Belopp: 10000 - 600000 kr
Löptid 1 - 18 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 2.9 - 33.2 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 500000 kr
Löptid 2 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 42.2 %
Info/Ansök
Belopp: 20000 - 500000 kr
Löptid 1 - 12 år
Tar UC?Nej
Uppläggning 995 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 10.4 - 40.4 %
Info/Ansök
Belopp: 20000 - 600000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 33.3 %
Info/Ansök
Belopp: 20000 - 500000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 495 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.0 - 23.5 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 600000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 495 kr
Avi 35 kr
Eff.ränta: 3.1 - 70.0 %
Info/Ansök
Belopp: 10000 - 600000 kr
Löptid 1 - 15 år
Tar UC?Ja
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 3.1 - 25.1 %

Vad bestämmer räntan?

Lån med säkerhet. För att få så låg ränta som möjligt är det bra om du har någon sorts säkerhet när du tar lån. Med säkerhet menas att du äger något av värde som banken kan ta som säkerhet om du inte klarar av att betala av ditt lån. Ju dyrare ägodel - desto större säkerhet. Om du exempelvis är beredd att låna med ditt hus som säkerhet är det något som skulle få banken att ge dig en mycket förmånlig ränta när du samlar dina lån. Det mesta duger som säkerhet så länge som föremålet har ett stort och bestämt värde.

Lån utan säkerhet. Om du inte har någon säkerhet kan det vara svårt att få de allra bästa räntorna när du samlar dina lån men det bör likväl gå att få bättre förutsättningar än om du har lånen spridda. Det är inte speciellt svårt att få lån utan säkerhet - men som sagt, det innebär direkt att räntorna blir mycket högre. Märk väl att även sms-lån ges utan säkerhet men nu pratar vi om högre belopp vilket ger en betydligt lägre årsränta om du lägger upp dem på en löptid med 1 år eller mer.

Exempel - ett extremfall

Antag att du har en total skuld på 50 000 kronor för flera sms-lån som du inte kommer hinna betala och blir tvungen att utnyttja förlängningar. Så här skulle en kostnadsutveckling kunna se ut över ett års tid för dessa lån (blå linje) i jämförelse med ett privatlån utan säkerhet med en exempelränta på 15 % och löptid 1 år.

Jämförelse mellan flera små lån utan säkerhet och ett stort

Exemplet är ett extremfall, men visar den avsevärda skillnaden i kostnad om du inte har koll på dina småkrediter. Observera att ovanstående graf inte tar med själva lånet i beräkningen, bara kostnaderna. Du hittar uppställningen här.

Scroll to top