Bli Skuldfri

Att hamna i en skuldfälla kan vara mycket stressande och påverkar hela livssituationen. Men det finns åtgärder du kan vidta för att komma ur din skuldsituation. Nedan följer en guide om hur du på bästa sätt kan arbeta dig mot en skuldfri tillvaro.

En guide till ekonomisk frihet

Skuldfrihet ger dig möjlighet till en mer stabil ekonomisk framtid. Genom att ta aktiva steg själv och/eller söka professionell hjälp kan du börja arbeta dig mot att bli skuldfri. Tiden och disciplinen det tar att bli av med skulderna kommer i längden vara en investering i din ekonomiska och mentala välbefinnande.

Steg att följa på egen hand

  • Identifiera dina skulder. För att bli skuldfri måste du först få en översikt av alla dina utestående lån och krediter. Notera belopp och räntor så att du vet vilka skulder som är dyrast att ha.
  • Prioritera skuldbetalningar. Börja med att betala av det lån eller den kredit som har högst ränta och/eller kostar mest varje månad. Därefter fortsätter du med näst dyraste skulden och så vidare, tills alla skulder är betalda.
  • Förhandla med kreditgivarna. Du har även möjlighet att kontakta dina lån- och kreditgivare för att förhandla om avbetalningsplaner eller sänkta kreditsummor. Vissa givare kan även vara öppna för att omförhandla räntesatser.
  • Minska risk för nya skulder. En viktig del i processen är att undvika nya skulder. Detta kan du göra genom att klippa dina kreditkort och begära att din tillgängliga kredit hos olika givare stryks.

Söka professionell hjälp

  • Konsultera budget- och skuldrådgivare. Många kommuner erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning. Du kan hitta kontaktuppgifter på HallåKonsument.se.
  • Skuldsanering genom Kronofogden. Om din skuldsituation är särskilt allvarlig kan du överväga att ansöka om skuldsanering genom Kronofogden. Det är en lång och komplex process som varar vanligtvis i fem år. Under den tiden måste du leva under snåla förhållanden och alla inkomster utöver vad som anses nödvändigt för ett drägligt liv kommer att användas för att betala av skulderna.