SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Skuldsanering - Sista utvägen för att bli av med dina skulder

Skuldsanering är för dig som sitter riktigt i skiten ekonomiskt och inte har några möjligheter att betala tillbaka. Det finns hjälp att få för de riktigt utsatta - här lär du dig mer om skuldsanering.

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du under fem år satsar allt på att betala dina skulder. Under denna tidsperiod är du tvingad att leva på existensminimum i fem år eller tills skulden är betald. Om du blir beviljad skuldsanering så innebär det att du slipper din skuld när dessa fem år gått, förutsatt att du skött dig vad gäller överenskommelsen.

Vem kan få skuldsanering?

Det finns inget exakt belopp på hur höga skulder du måste ha för att få hjälp med skuldsanering. När beslut tas om du ska beviljas skuldsanering eller ej, tas inte bara hänsyn till skuldens storlek utan hänsyn till din egen betalförmåga spelar också in. Kronofogden, som är beslutsfattande i frågan, kan även bestämma att endast en viss del av din skuld ska beviljas skuldsanering.

Innan du kan bli beviljad skuldsanering måste du först ha använt dig av alla möjligheter du själv har för att bli av med din skuld. Att vara arbetsförmögen, men att trots det välja bort att jobba, är ett bra sätt att få din ansökan om skuldsanering avslagen.

För att kunna få skuldsanering ska:

  • du vara svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens . Det finns ingen särskild beloppsgräns
  • det vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden
  • du inte ha ett pågående näringsförbud
  • du ha hemvist i Sverige, det vill säga normalt krävs att du är folkbokförd i Sverige.

Ovanstående text är kopierad från Kronofogdens hemsida.

Hur går skuldsanering till?

"Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång" finns att läsa på Kronofogdens hemsida. Se därför till att följa din avbetalningsplan till punkt och pricka och dra inte på dig några nya skulder under skuldsaneringstiden som pågår i fem år. Skulder som du drar på dig under skuldsaneringsperioden kommer inte att ingå i skuldsaneringen.

Ansök om skuldsanering

Hos Kronofogden hittar du fullständig information om skuldsanering samt ansökningsblanketter för skuldsanering.

Av: Simon Nyström

Scroll to top