Smslån: en nyanserad bild av låneformen

Denna omarbetade artikel kommer ursprungligen från SmslånOnline.se och fokuserar på de problem som förknippades med smslån, specifikt innan lagen om högkostnadskrediter trädde i kraft den 1 september 2018. Första publiceringen ägde rum den 29 september 2016 och syftade till att belysa att alla lån utan säkerhet inte bör klumpas ihop som ”smslån”.

Alla lån utan säkerhet är inte smslån

Det är viktigt att förstå att trots likheter, så kan olika låneprodukter ha fundamentala skillnader. Trots detta grupperades dessa ofta ihop under termen smslån. I denna artikel kommer jag att presentera två sådana låneprodukter som, trots olika strukturer, ofta fick samma typ av kritik.

Skillnaden mellan förlängning och annuitet

Nyckelbegreppen som utgör grunden för dessa skillnader är ”förlängning” och ”annuitet”. Förlängning är en avgift som tas ut för att förlänga tidsperioden för återbetalning av ett kortfristigt smslån. Å andra sidan är annuitet den mest frekventa metoden för amortering av lån som har längre löptider, vilket resulterar i en annorlunda kostnadsstruktur.

Månadskostnad kontra månadsbetalning: ett exempel

Exempel:

  1. Ett smslån på 5000 kronor med en kostnad på 500 kronor för 30 dagar är inte ovanligt och anses till och med vara ett av de mer förmånliga alternativen.
  2. Ett annuitetslån på 5000 kronor med en årsränta på 29,17% och en löptid på ett år kommer att ha en månadsbetalning på 485 kronor. De verkar liknande vid första anblicken, men skillnaden i kostnadsstruktur är betydande om du gräver djupare.

Kostnadsutveckling för olika låntyper

Här följer en jämförelse av hur kostnaderna för dessa två låntyper skulle utvecklas över ett år om du föll i fällan att ständigt förlänga ditt smslån.

Varför uppstår denna skillnad?

För det första är det viktigt att inte betrakta månadsbetalningen för annuitetslånet som en ren kostnad. Denna betalning inkluderar både ränta (kostnad) och amortering (ingen kostnad).

För det andra påverkar förlängningsavgifter endast kostnaden och inte amorteringen av ett kortfristigt smslån. Därmed ökar det totala beloppet du behöver betala tillbaka med varje förlängning, vilket i slutändan blir hela 11 000 kronor, jämfört med 5 820 kronor för annuitetslånet.

Den falska lockelsen av räntefri kredit

Det är viktigt att välja rätt typ av lån och löptid utifrån din egen finansiella situation, och inte endast gå efter initiala erbjudanden som räntefri kredit för nya kunder.

Varför används termen smslån?

Anledningen till att termen ”smslån” fortfarande används beror både på medias kritik och företagens egen marknadsföring. Det är en av de mest sökta termerna för personer i behov av snabba pengar, och företagen vill inte förlora potentialen att attrahera dessa kunder, även om deras produkter kan vara mer mångfacetterade än det traditionella smslånets rykte antyder.