Smslån Online | Lån alla dagar. Även kvällar & helger.

Snabblån

Pengar som växer i träd

Med snabblån menar de flesta förmodligen samma sak som ett smslån, d.v.s en liten konsumentkredit. Snabblån ges dock oftare i form av ett årslån med lägre effektiv ränta än de mer klassiska och kortsiktiga smslånen. Om du inte behöver ditt lån ytterst tillfälligt (och därför kan utnyttja ett räntefritt erbjudande) har årslånet i stort sett alltid ett billigare ordinarie pris än det kortsiktiga smslånet eller kontokrediten med den betydligt högre effektiva räntan.

Den här sidan förklarar skillnaderna mellan två olika benämningar och upplägg som konsumenten mest troligt oftast inte är bekant med men som kan göra stor skillnad med avseende på de faktiska kostnaderna.

Rekommenderade snabblån

Snabblånen på den här sidan har en förhållandevis låg årsränta i jämförelse med många andra långivare, samtidigt som de saknar uppläggningsavgift och erbjuder låga lånebelopp. Ytterligare förklaringar framgår av övrig text på sidan. Detta ska inte ses som en personlig rekommendation. Du ansvarar själv för att undersöka om ett lån passar din ekonomiska situation eller inte.

Info/Ansök
Lånebelopp: 5.000 - 50.000 kr
Löptid: 1 - 2 år
Årsränta: 22.44 %
Eff. ränta: 24.9%
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Moank, representativt exempel: Låna 20.000 kronor i 1 månad. Nominell årsränta 22.44 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 22.512 kr där kreditkostnaden utgör 2.512 kr. Månadsbetalning 1876kr/mån. Effektiv ränta 24.9 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 3.000 - 30.000 kr
Löptid: 1 - 5 år
Årsränta: 25.00 %
Eff. ränta: 28.1%
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Slantar, representativt exempel: Låna 20.000 kronor i 2 månader. Nominell årsränta 29.5 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 26.712 kr där kreditkostnaden utgör 6.712 kr. Månadsbetalning 1113kr/mån. Effektiv ränta 33.83 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 5.000 - 50.000 kr
Löptid: 1 - 8 år
Årsränta: 23.5 - 25.7 %
Eff. ränta: 26.2 - 29.0 %
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
GoodCash, representativt exempel: Låna 15.000 kronor i 1 månad. Nominell årsränta 25.74 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 17.173 kr där kreditkostnaden utgör 2.173 kr. Månadsbetalning 1431kr/mån. Effektiv ränta 29 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 3.000 - 25.000 kr
Löptid: 1 - 5 år
Årsränta: 29.17 %
Eff. ränta: 33.4%
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Cash Buddy, representativt exempel: Låna 25.000 kronor i 1 månad. Nominell årsränta 29.17 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 29.124 kr där kreditkostnaden utgör 4.124 kr. Månadsbetalning 2427kr/mån. Effektiv ränta 33.4 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 3.000 - 20.000 kr
Löptid: 1 - 5 år
Årsränta: 26.00 %
Eff. ränta: 29.3%
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Kontant Finans, representativt exempel: Låna 12.000 kronor i 4 månader. Nominell årsränta 26 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 19.440 kr där kreditkostnaden utgör 7.440 kr. Månadsbetalning 405kr/mån. Effektiv ränta 29.33 %.

Varför välja ett av dessa snabblån?

  • Lägre ordinarie priser än smslån.
  • Lugnare avbetalningstempo.
  • Kontrollerad kostnadsutveckling.
  • Ingen uppläggningsavgift.

Fler snabblån

Följande snabblån har en uppläggningsavgift, men å andra sidan lägre räntor. Vilket av alternativen som blir bäst för dig beror dels på hur mycket du behöver låna och dels hur länge. Dessa snabblån blirdärför mer fördelaktiga om lånebeloppet är stort och löptiden lång.

Info/Ansök
Lånebelopp: 10.000 - 40.000 kr
Löptid: 1 - 3 år
Årsränta: 19.5 - 39.0 %
Eff. ränta: 22.8 - 59.6 %
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Frogtail, representativt exempel: Låna 25.000 kronor i 3 dagar. Nominell årsränta 19.5 %. Uppläggning 350 kr, avi-kostnad 15 kr/mån. Totalt att återbetala 34.092 kr där kreditkostnaden utgör 9.092 kr. Månadsbetalning 947kr/mån. Effektiv ränta 23.99 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 1.000 - 40.000 kr
Löptid: 1 - 2 år
Årsränta: 39.00 %
Eff. ränta: 47.9 - 160.8 %
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Mobillån, representativt exempel: Låna 10.000 kronor i 12 månader. Nominell årsränta 95.5 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 15.889 kr där kreditkostnaden utgör 5.889 kr. Effektiv ränta 150.7 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 10.000 - 40.000 kr
Löptid: 1 - 1 år
Årsränta: 24.2 - 24.7 %
Eff. ränta: 29.2 - 36.4 %
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Tryggkredit, representativt exempel: Låna 25.000 kronor i 1 månad. Nominell årsränta 24.7 %. Uppläggning 395 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 28.510 kr där kreditkostnaden utgör 3.510 kr. Månadsbetalning 2376kr/mån. Effektiv ränta 28 %.
Info/Ansök
Lånebelopp: 1.000 - 40.000 kr
Löptid: 1 - 2 år
Årsränta: 39.00 %
Eff. ränta: 47.9 - 160.8 %
Lån utan UCJa
Betalningsanmärkning: OK
Räntefritt Nej
Snabbfinans, representativt exempel: Låna 25.000 kronor i 12 månader. Nominell årsränta 149.5 %. Uppläggning 0 kr, avi-kostnad 0 kr/mån. Totalt att återbetala 49.464 kr där kreditkostnaden utgör 24.464 kr. Effektiv ränta 309.2 %.

En prisjämförelse mellan två olika ”snabblån”

I det här fallet jämförs ett av ovanstående snabblån (årslån) med ett klassiskt smslån med kortsiktigt upplägg. Lånet är på 5000 kronor och vi antar att du bara behöver en kort period, max 30 dagar.

Klassiskt smslån

Om du lånar 5000 kronor i 30 dagar och måste betala tillbaka 5500 är kostnaden för lånet 500 kronor. Inget komplicerat alls. Behöver du mer tid är förlängningsavgiften samma: 500 kronor för att förlänga lånet en månad. Lånets effektiva ränta är 218%.

Modernt snabblån

Om du istället väljer Cash Buddy här ovanför och en löptid på 1 år skulle du få 12 månatliga fakturor a´ 485,40 kronor.

Är 485.40 kronor i månatlig betalning nästan samma sak som smslånets 500 kronor i kostnad för 30 dagar? Nej, långt ifrån.

Räntekostnaden, dvs den faktiska kostnaden för årslånet utgör bara 121,54:- av årslånets månadsbetalning den första första månaden. Alltså är kostnaden bara cirka 24% av det kortsiktiga smslånets 500 kronor första månaden.

Dessutom utgör den resterande delan av månadsbetalningen amortering, dvs avbetalning av lånet. Eftersom du amorterar varje månad leder det till att den månatliga räntekostnaden även kommer att minska varje månad. Den sista månaden betalar du exempelvis bara 11,52 kronor i räntekostnad. Det hade motsvarat 2,4% av smslånets månatliga förlängningskostnad om du hade hamnat i en situation där du inte lyckats betala av ditt lån utan tvingats förlänga. Med ett smslån som förlängs betalar du alltså hela tiden 500 kronor för varje månad - utan att amortera. Och då har du dessutom hela lånet kvar som måste återbetalas.. Det är den ofanligt stora skillnaden mellan dessa typer av upplägg.

Om du jämför smslånet som förlängs med snabblånet skulle den ackumulerade kostnadsutvecklingen över tid se ut så här :

Jämförelse mellan rekommenderat snabblån och klassiskt smslån - kostnadsutveckling

Följande bild visar den månatliga räntekostnaden för det billigare snabblånet:

Snabblån amorteringsschema

Prova fler jämförelser med vår lånekalkylator.

Snabblånen på den här sidan är mer framtidssäkra

Korta löptider och konsekvensen vid en utebliven betalning är det som vid sidan om hög effektiv ränta och förlängningsavgifter gett det kortsiktiga smslånet dåligt rykte. Det kommer bland annat att leda till konsekvenser i form av en ny lag för konsumentkrediter som träder i kraft den 1:a september 2018. Det kortsiktiga smslånet med hög effektiva ränta kommer att lagstiftas bort med bland annat ett räntetak och en kostnadsbegränsning.

Snabblånen på den här sidan kvalificerar däremot redan för denna nya lag till skillnad mot många andra alternativ.

Finns det några nackdelar med dessa snabblån?

I jämförelse med de dyrare smslånen så det vissa saker som kan ge snabblånen här ovanför vissa nackdelar:

Räntor och avgifter för snabblån

Fast- och individuell årsränta

Snabblån/årslån brukar ofta använda sig av individuell räntesättning. Det innebär att räntesatserna anges från en lägsta räntesats till en högsta räntesats, exempelvis 9.9% till 21.6%. Vilken ränta du får i slutändan beror dels på vilket lånebelopp du valt men även hur din ekonomiska situation ser ut. Exempelvis kan en betalningsanmärkning göra att din ränta blir högre än för en annan som inte har någon anmärkning. I övrigt gäller generellt att ett litet belopp tilldelas den högsta räntesatsen och ett stort belopp tilldelas den lägsta räntesatsen.

När individuell ränta används får du inget besked om exakt räntesats och kostnad förrän du har skickat in din ansökan.

Uppläggningsavgift

Vissa snabblån kan ha en uppläggningsavgift och/eller en avi-avgift. Generellt sätt brukar ett snabblånet som har en uppläggningsavgift ha en lägre årsränta än lånet som inte har någon uppläggningsavgift.

Tumregel: Ett snabblån utan uppläggningsavgift är dock vanligtvis det naturliga förstavalet för dig som ska låna ett småbelopp eftersom den typiska kunden vill ha ett litet lån under en kortare period.

Oftast behöver du låna en längre period eller ett större belopp för att det ska vara fördelaktigt att välja ett lån som ges med uppläggningsavgift. Om du vill jämföra kostnadsutvecklingen för olika upplägg kan du med fördel använda vår lånkalkylator så ser du hur mycket den ackumulerade kostnaden ökar med tiden för upplägget du valt.

Avi-avgift

Avi-avgiften, eller administrationsavgiften är en mindre avgift som det är lätt att bortse ifrån men som över tid kan göra en inte försumbar skillnad mellan kostnaderna. De mest nischade snabblånen har oftast inga aviavgifter eller avgifter överhuvudtaget. Om snabblånet har en avi-avgift kan den ibland undvikas om du betalar med autogiro. Kontrollera villkoren.

Vad är en bra ränta?

För att vår definition av snabblån ska gälla är det givetvis nödvändigt att årsräntan och övriga kostnader är rimlig. De flesta lån som vi klassificerar som snabblån har en årsränta runt 30% - ibland något lägre och ibland något högre.

Artikeln "Nej, en årsränta på 40 % är inte orimligt högt" ger perspektiv till de kritiker som säger att räntetaket på 40 % i det nya lagförslaget också är för högt. Artikeln visar vad 40 % i årsränta innebär i faktiska kostnader för små lånebelopp under korta låneperioder.