Bli skuldfri

Har du försatt dig i en situation där dina småkrediter eller andra skulder äter upp din ekonomi? I så fall sitter du i en situation som du genast bör ta itu med. Här får du lite information om hur du bäst gör för att bli av med dina skulder om du inte kan betala tillbaka.

 

Hjälp för att bli skuldfri

Klipper kreditkortet

En hög skuldsättning gör att man får ett begränsat handlingsutrymme i privatekonomin. Om en stor del av inkomsterna går till räntor och amorteringar är det svårt att spara pengar och man är mycket sårbar för oväntade utgifter. Sitter man dessutom i en sådan situation att man i princip inte kan amortera på sina skulder ökar räntekostnaderna successivt, vilket leder till en ännu svårare situation.


1. Saker du kan göra själv för att bli skuldfri

1.1. Om du har målet att bli skuldfri gäller det först och främst att identifiera alla aktuella skulder för att notera hur stora beloppen är och med vilken ränta lånen eller krediterna löper. Ett bra tips är nämligen att börja betala av det lån eller den kredit som kostar mest varje månad. Sedan fortsätter du med det näst dyraste lånet eller krediten, och fortsätter så tills dess att du blir skuldfri.

1.2. I strävan efter att bli skuldfri så snabbt som möjligt har du också alltid möjligheten att kontakta lån- och kreditgivarna i syfte att försöka förhandla till dig avbetalningsplaner eller nedsättningar av kreditsummorna. Ibland kan du även ha möjlighet att omförhandla räntesatserna.

1.3. Sedan ska du givetvis se till att du minimerar risken att dra på dig nya krediter och lån. Det enklaste sättet är att helt enkelt klippa dina kreditkort samt kontakta lån- och kreditgivarna för att begära att den tillgängliga krediten stryks.

2. Saker du kan få hjälp med för att bli skuldfri

2.1. Tala med budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppfifter hittas på HallåKonsument.se.

2.2. Genom Kronofogden har man möjlighet att ansöka om skuldsanering. En skuldsanering är en besvärlig process, men den kan vara en väg ut ur en hög skuldsättning. Under det att en skuldsanering pågår ska man betala av sina skulder enligt en betalningsplan som Kronofogden beslutar om. Vanligtvis pågår en skuldsanering under fem år. Under den tiden ska man leva under mycket snåla ekonomiska förutsättningar. Alla inkomster som anses gå utöver det som krävs för ett drägligt liv ska gå till avbetalningar av skulderna.

Relaterat

Publicerad: 24 april 2020Uppdaterad: 22 oktober 2021