Skuldsanering

Skuldsanering kan ses som den sista utvägen för dig som sitter i rejäla problem ekonomiskt och inte har några möjligheter att betala tillbaka dina skulder. Det finns således hjälp att få för de riktigt utsatta.

Det här innebär skuldsanering

Skuldsanering innebär att du under fem år satsar allt på att betala dina skulder. Under denna tidsperiod är du tvingad att leva på existensminimum i fem år eller tills skulden är betald. Existensminimum innebär att din ekonomi är sådan att du inte har mer privatekonomiskt utrymme än att du klarar de absolut mest grundläggande behoven.

Om du blir beviljad skuldsanering så innebär det att du slipper din skuld när dessa fem år gått, förutsatt att du skött dig vad gäller överenskommelsen.

Deprimerad kvinna

Vem kan få skuldsanering?

Det finns inget exakt belopp på hur höga skulder du måste ha för att få hjälp med skuldsanering. När beslut tas om du ska beviljas skuldsanering eller ej, tas inte bara hänsyn till skuldens storlek utan hänsyn till din egen betalförmåga spelar också in. Kronofogden, som är beslutsfattande i frågan, kan även bestämma att endast en viss del av din skuld ska beviljas skuldsanering.

Innan du kan bli beviljad skuldsanering måste du först ha använt dig av alla möjligheter du själv har för att bli av med din skuld. Att vara arbetsförmögen, men att trots det välja bort att jobba, är ett bra sätt att få din ansökan om skuldsanering avslagen.

För att kunna få skuldsanering:

  • Ska du vara svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens . Det finns ingen särskild beloppsgräns
  • Ska det vara skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden
  • Ska du inte ha ett pågående näringsförbud
  • Ska du ha hemvist i Sverige, det vill säga normalt krävs att du är folkbokförd i Sverige.