Höj din kreditvärdighet

I den här artikeln behandla olika aspekter i hur du kan förhöja din kreditvärdighet i kreditgivarens ögon. Kom ihåg att alla kreditgivare har olika synpunkter då de tittar på din kreditansökan och den här artikelns syfte är att ge dig en översikt i hur kreditkontrollen är uppbyggd i största allmänhet och hur du kan själv påverka din kreditvärdighet.

Kreditvärdighet

Vad betyder kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är ett begrepp som man hör talas om då man ansöker om ett lån, skaffar försäkring eller när man handlar med en kreditgivare på något annat sätt. Kreditvärdighet syftar på en privatpersons, ett företags eller t.o.m. ett lands kapacitet att kunna återbetala sina skulder (en skuld kan i detta sammanhang handla om ett lån eller en faktura).
En hög kreditvärdighet betyder i princip att det finns en mycket liten risk att du inte klarar av att återbetala en skuld, medan en låg kreditvärdighet tyder på att det finns en stor sannolikhet för att du inte kommer att återbetala din skuld inom utsatt tid. Kreditvärdighet och kreditupplysning kopplas ofta ihop med begreppet score, som är en siffra där en högre siffra betyder hög kreditvärdighet och en lägre siffra på det motsatta.


Kreditupplysning

En kreditupplysning är en rapport som beskriver en persons eller ett företags kreditvärdighet och den kan hämtas från en kreditupplysningsföretag. Vanligtvis kommer kreditupplysningarna på vår bransch från kreditupplysningsföretag som Creditsafe, Upplysningscentralen (UC) och Soliditet. Man ska komma ihåg att kreditupplysningsföretaget inte gör kreditbeslutet utan kreditupplysningen används som underlag för kreditbeslut.
Upplysningen berättar hurdan kreditvärdighet personen ifråga har och den presenterar all relevant information om personen, t.ex. hans eller hennes inkomster, betalningsanmärkningar, skulder, lån, kreditkort, anställning, civilstånd, antal barn osv. Kreditupplysningen används för att få en uppfattning om personens kreditvärdighet och kreditvärdigheten i sin tur påverkar till vilket pris t.ex. banken prissätter sitt lån eller om det överhuvudtaget lönar sig för banken att sälja sina tjänster åt personen ifråga.

Varför och hur görs en kreditupplysning?

Varje kreditgivare gör sin egen kreditupplysning på dig för att reda ut din kreditvärdighet. Detta betyder att trots du blir nekad från ett företag, kan du bli godkänd hos ett annat företag. Alla företag utgår från en kreditupplysning, men de ser på olika saker i kreditupplysningen. En kreditgivare kan t.ex. använda information som de har samlat vid ett tidigare tillfälle då du har varit i kontakt med dem.
Då en kreditgivare beställer en kreditupplysning på dig försöker de förutspå ditt framtida beteende, på basis av din betalningshistoria och kreditupplysning, för att veta om det lönar sig att bevilja produkten åt dig eller inte. Detta sköts av ett datasystem där tillgänglig information om dig matas in, och analyseras med hjälp av komplexa matematiska formler. Resultatet kan sedan användas av personalen för att tolka din kreditvärdighet, och bevilja eller förkasta din ansökan.

Kreditgivarna samlar information om dig på tre olika sätt:

 1. Informationen som du uppger i din ansökan
 2. Din historia med företaget
 3. Information från kreditupplysningsbolag

Informationen som samlas om dig hjälper kreditgivare att överväga ifall de borde bevilja en kredit åt dig, och till vilket pris i så fall. Med andra ord, kreditgivare erbjuder olika priser åt olika kunder beroende på deras kreditvärdighet.
Att höja sin kreditvärdighet är viktigt eftersom kreditvärdigheten påverkar sannolikheten för att få ett lån eller ett kreditkort samt räntan som du betalar för att kunna använda olika typer av krediter. I dagens läge påverkar din kreditvärdighet även vardagliga saker som priset för ett mobiltelefonabonnemang, försäkring till din bil m.m.


Nackdelar med låg kreditvärdighet

Att ha en låg kreditvärdighet kan bli dyrt eftersom du kan bli tvungen att betala ett högre pris för de tjänster som du använder. Kreditgivare måste ta ett högre pris för att täcka den högre risken de tar då de producerar tjänsten åt en person med låg kreditvärdighet.

Bolån och andra lån

Det kan vara svårt att få ett stort bolån ifall du har en låg kreditvärdighet eftersom banken vet att det finns en hög sannolikhet för att du kommer att ha svårigheter i att återbetala lånet. Det kan hända att du får ditt lån beviljat men i det fallet måste du betala högre räntekostnader jämfört med personer som har hög kreditvärdighet.

Kreditkort

Även sannolikheten för att du blir beviljad ett kreditkort lider av en låg kreditvärdighet, en bank vill inte bevilja ett kreditkort åt dig ifall de vet att du kommer att ha svårt med att betala för de inköp som du gör på kredit. Som i fallet med bolån, kommer du att betala en högre ränta för din kredit jämfört med en person som har hög kreditvärdighet.

Abonnemang

Ett mobiltelefonabonnemang, där du betalar en månatlig (eller årlig) summa för att avbetala en telefon och för att betala en klumpsumma för samtal och SMS, är i princip ett lån eftersom du betalar ditt inköp under en lång period. Operatörerna gör en kreditupplysning på dig för att utreda hur sannolikt det är att du betalar dina fakturor inom utsatt tid. Ifall du har en låg kreditvärdighet kan det hända att du måste betala en garanti i förväg till operatören för att tillgodogöra den högre risken som är förknippad med din kreditvärdighet.
Din kreditvärdighet påverkas av bland annat:

 • Hur stora skulder du har
 • Hur många obetalda räkningar du har
 • Hur många lån du har ansökt under den senaste tiden
 • Hur många aktiva kreditkort du har
 • Hur ofta du flyttar
 • Hur stabila inkomster du har
 • Hur många kreditupplysningar det har gjorts på dig under en viss period
 • Ifall du söker kredit tillsammans med en annan person

Hur kan du förbättra din kreditvärdighet?

Att förbättra sin kreditvärdighet går inte på några dagar. Det handlar om en lång process som kräver att du faktiskt bestämmer dig för att göra ändringar till din personliga ekonomi och att du håller dig till dessa beslut under en längre tid. När du en gång har ökat din kreditvärdighet kommer du att kunna låna med mindre avgifter och öka sannolikheten för att få ett lån.

1. Gör en kreditupplysning på dig själv

Det första du bör göra är att hämta en kreditupplysning på dig själv och kontrollera att all information i rapporten stämmer med din nuvarande situation. Ifall du märker ett fel bör du meddela kreditupplysningsföretag om felet omedelbart så att de kan åtgärda det. Du kan beställa en kreditupplysning på dig t.ex. här eller göra en ungefärlig simulering av ditt kreditbetyg här.

2. Betala dina räkningar i tid

Det allra enklaste sättet på vilket du kan förbättra din kreditvärdighet är att du betalar alla dina räkningar och fakturor i tid, dvs. innan förfallodagen går ut. Det kan handla om vanliga räkningar som el, vatten och hyra, men även inköp som du har gjort med ditt kreditkort.
För att försäkra dig om att alla räkningar betalas i tid kan du sätta upp automatiska påminnelser i din internetbank eller göra upp ett direktbetalningsavtal med din bank, för att betalningar debiteras från ditt konto automatiskt. Ifall det händer att en betalning är försenad, bör du betala den genast! Du kan även försöka förhandla med företaget, som du är skyldig pengar åt, om ett delbetalningsarrangemang som gör det enklare för dig att få hela summan betald.

3. Minska dina skulder

Kreditgivare ser på den totala mängden av skulder som du har då de uppskattar din kreditvärdighet. Om du har stora skulder kan det påverka negativt på din kreditvärdighet. För att bli av med dina skulder rekommenderar vi att du lägger upp en plan för avbetalningar, t.ex. en månatlig summa du reserverar för att avbetala skulder. Du kan även söka hjälp från din hemkommun via budget- och skuldrådgivning. Kom ihåg att aldrig täcka tidigare skulder med nya lån!

4. Ansök inte tillsammans med din partner ifall vederbörande har låg kreditvärdighet

Om du tänker ansöka om t.ex. ett banklån tillsammans med din partner lönar det sig att kolla båda er respektive kreditvärdighet innan ni ansöker eftersom bankerna analyserar dem både före godkännande av er gemensamma låneansökan.

5. Ansök inte om kredit för ofta

Varje gång du ansöker om en kredit via kreditgivare som använder UC kommer det att synas som en anmärkning i din kredithistoria. Flera anmärkningar under en kort tidsperiod kan tyda på dålig kreditvärdighet och påverka dig negativt. Vi på Meddelandelån använder inte UC utan Creditsafe just för att du ska slippa få det svårare att få lån från t.ex. banken.

6. Avbryt kreditkort som du inte använder

Även om du inte lyfter pengar ofta, kan olika källor av kredit påverka kreditvärdigheten negativt, eftersom kreditgivare ser detta som dålig pengaförvaltning. Så om du har ”extra” kreditkort liggandes hemma, lönar det sig att meddela kortutfärdaren att du vill avsluta din kundrelation och bli av med korten.

7. Byt inte adress i onödan

Din livssituation kan påverka lånebeslutet hos kreditgivaren. Personer som har bott på samma adress länge brukar ha stabilare livssituation och vara bättre på att betala sina räkningar.


Sammanfattning

För att kunna höja din kreditvärdighet är det absolut viktigaste steget att ta ansvar över din personliga ekonomi, och planera långsiktigt. Ifall dina utgifter överstiger dina inkomster i en längre period, bör du kritiskt fundera på din användning av pengar. Meddelandelån och andra aktörer inom branschen för smslån existerar för att hjälpa kunder att klara sig genom kortvarig stram ekonomi genom att erbjuda ett litet lån med tydliga priser och ärliga villkor.

Publicerad: 21 maj 2020Uppdaterad: 24 april 2022