SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Verktyg och hjälpmedel för lån och pengar

Vill du jämföra två lån mot varandra eller lära dig mer om annuitetslån eller lån som använder rak amortering? Undrar du hur mycket pengar som motsvarade 10.000 kronor år 1850? Här hittar du hjälpmedlen som ger dig svaren.

Planera din ekonomi med buffertsparande

Beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att alltid täcka dina utgifter.

Lånekalkylator

Skriv in två låneupplägg och jämför kostnadsutvecklingen. Räknaren klarar lån med annuitet, rak amortering och det tidiga smslånets "förlängning", där den sistnämnda varianten förmodligen gav upphov till smslånets dåliga rykte.

Lånekalkylator för annuitetslån

Samt information om vad annuitet, som är en form av amortering, innebär.

Lånekalkylator för rak amortering

Samt information om vad rak amortering innebär.

Lånekalkylator för revolverande kontokrediter

Samt information om vad en revolverande kontokredit är.

Kalkylator för att räkna ut effektiv ränta för smslån

Samt information om hur beräkningen går till vilket ger kunskap om problematiken kring effektiva räntor som baseras på korta låneperioder.

Lånekalkylator för penningvärde

Räkna ut konsumentprisindex. d.v.s. jämför ett lånebelopps värde år X gentemot år Y.

Ordlista

Sist men inte minst en ordlista över finansiella och ekonomiska termer.

Scroll to top