Smslån Online | Lån alla dagar. Även kvällar & helger.

Verktyg och hjälpmedel för lån och pengar

Vill du jämföra två lån mot varandra eller lära dig mer om annuitetslån eller lån som använder rak amortering? Undrar du hur mycket pengar som motsvarade 10.000 kronor år 1850? Här hittar du hjälpmedlen som ger dig svaren.

Lånekalkylator

kriv in två låneupplägg och jämför kostnadsutvecklingen. Räknaren klarar lån med annuitet, rak amortering och det tidiga smslånets "förlängning", där den sistnämnda varianten förmodligen gav upphov till smslånets dåliga rykte.

Lånekalkylator för annuitetslån

Samt information om vad annuitet, som är enform av amortering, innebär.

Lånekalkylator för rak amortering

Samt information om vad rak amortering innebär.

Lånekalkylator för penningvärde

Räkna ut konsumentprisindex. d.v.s. jämför ett lånebelopps värde år X gentemot år Y.

Ordlista

Sist men inte minst en ordlista över finansiella och ekonomiska termer.