SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Lånekalkylator

Se kostnadsutvecklingen för olika upplägg

  1. Skriv in lånebeloppet och låneperioden.
  2. Skriv in årsräntan och övriga kostnader för respektive lån i fältet "Lån 1" och "Lån 2".
  3. Välj hur lånet amorteras. Rak amortering, annuitet eller förlängning.
  4. Klicka på beräkningsknappen.

Ex: Låna 5000 kronor.

Så här ser kostnadsskillnaden ut för två olika smslån som de såg ut före lagändringen i september 2018. Det ena (Lån 1) har månadsbetalningen ~500 kronor. Det andra (Lån 2) har månadskostnaden ~500 kronor. Lån 1 är ett årslån som använder annuitet, det andra är ett klassiskt smslån som använder förlängning. Trots att en månadsbetalning på 500 kan låta snarlikt en månadskostnad på 500 kronor så är det vitt skilda saker rent kostnadsmässigt, vilket visas av bilden nedan. Observera att Lån 1:s månadsbetalning består av amortering och ränta. Amorteringen är inte en kostnad så därför ska inte hela månadsbetalningen heller ses som en kostnad:

Lån 2 i exemplet ovan använde en affärsmodell som baserades på förlängningar som gav så pass mycket intäkter att man kunde ta större risker - vilket ledde till större problem för redan skuldtyngda personer. Denna affärsmodell är en stor del av anledningen till att ett nytt lagförslag arbetades fram och trädde i kraft i september 2018 vilket innebar både ett räntetak och en kostnadsbegränsning för snabblån. Folk har i allmänhet haft ganska svårt att förstå den egentliga problematiken med smslån och media kritiserade båda ovanstående lån ungefär lika hårt. Lån 1 behövde dock inte anpassa sig alls till de nya lagkraven alls. De hade redan allt i ordning...

Här nedanför följer datan för de olika lånen. Du kan fritt ändra värdena för att jämföra andra typer av upplägg.

Gemensamma data

Lånestorlek, minst 1000 kr
Löptid (år):

Lån 1

Årsränta
Uppläggningsavgift
Avikostnad
Annuitet Rak amortering Förlängning

Totalt, 1 år: 5,824.76 kr.
Månadsbetalning: 485.40 kr.
Räntekostnad: 824.76 kr
Effektiv ränta: 33.40%


Kostnad månad 1

Ren kostnad (ej lån): 121.54 kr.
Det skulle motsvara en effektiv ränta på 33.39%

Lån 2

Årsränta
Uppläggningsavgift
Avikostnad
Annuitet Rak amortering Förlängning

Totalt, 1 år: 11,059.00 kr.
Löpande kostnad/mån: 504.92 kr.
Räntekostnad: 6059.00 kr
Effektiv ränta: 217.23%


Kostnad månad 1

Ren kostnad (ej lån): 504.92 kr.
Det skulle motsvara en effektiv ränta på 217.28%

Fler kalkylatorer

Kalkylator smslån - Räkna ut effektiv ränta för smslån som betalas av med 1 faktura. Även matematiska exempel.

Kalkylator annuitetslån - Räkna ut månadsbetalningen på ett annuitetslån. Kostnadsutvecklingen presenteras med en tydlig graf. Du får även ett amorteringsschema och alla kostnader sammanfattade, inklusive effektiv ränta.

Kalkylator rak amortering - En räknare liknande den för annuitetslånet här ovanför men lånet använder istället rak amortering.

Scroll to top