SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Kritiker mot sms-lån upprepar gamla felaktigheter och måste läsa på

Det här är en replik till ”Ockerlånen måste stoppas” som publicerades som ledare i Ekuriren.se 29 okt 2015. Den handlar om Maria som satt sig rejält i klistret med hjälp av snabblån och lånat flera miljoner. Den här repliken tar upp saker som kan anses vara befogad kritik mot snabblån, men även saker som är direkt felaktiga och som knappast gynnar debatten eller sätter fingret på de verkliga problemen. Felaktigheterna är av det slaget att de är återkommande i media och därför ämnar jag ännu en gång torpedera vissa av argumenten så att fokus kan läggas på de verkliga problemen.

Till att börja med – saker jag håller med om.

  • Det är inte bra att det går att låna hos ett stort antal kreditgivare på samma gång. Självklart.
    Men: Om alla använde UC skulle detta problem kunna förhindras. Problemet, för att citera ett av företagen jag pratat med: ”Vi vill givetvis ha ett system liknande UC med förfrågningar, men UC släpper inte in oss.” Ett annat citat lyder: ”Frågan om UC är så enormt inkonsekvent. Ett tag såg de ut som att det skulle öppnas för en ändring när de gäller detta och och med det nya licenssystemet, men jag är inte säker på att de faktiskt blir så längre. Det går inte heller vad jag förstår att lösa genom mer utförligt samarbete mellan bolagen då det bryter mot banksekretessen.”
  • ”De tackar nog snarare sin lyckliga stjärna för informationsbristen”. Fullt möjligt att vissa tycker.
    Men: Generalisera inte…
  • Det är synd att personer kan förstöra sin ekonomi. Självklart!
    Men: På samma sätt är det dåligt att folk kan supa ihjäl sig eller sig skaffa cancer via rökning eller att leva på  favoritdiet  vitt bröd,  mycket smör och Coca Cola. Att dra saker till sin spets är möjligt inom det mesta.

Resten av den här bloggposten kommer jag att använda till att torpedera artikelns felaktigheter.


”Marias fall är bara ett av många. Under 2014 hamnade över 56 000 snabblåneärenden hos Kronofogden, en ökning med 15 procent mot året innan.” 

Den som har brytt sig att ta en titt på statistiken hos Kronofogden inser att det är något som inte stämmer. Så här säger nämligen Kronofogden:
”För åren 2006 till och med 2013 ingår krediter upp till 4 000 kronor. För 2014 ingår krediter på belopp upp till 15 000 kronor.”

Det är självklart att antalet ärenden ökar om du jämför ett lånespann 1000 till 4000 kronor och med ett lånespann på 1000 till 15000 kronor året efter. Om du har fått i uppdrag att undersöka befolkningsökningen i Stockholm åren 2013 och 2014 så håller du nog med om att det blir konstigt om du ställer åldersgrupperna 1-50 år och 1-75 år mot varandra. ”Oj vad många fler vi blev i Stockholm bara på ett år!” skulle bemötas med ett stort gapflabb! Om du ska jämföra antalet heltal mellan 1 och 4 med antalet heltal mellan 1 och 10 så är det självklart att du får större antal heltal i alternativ två. Detta redovisades i  ”Chockstatistik om sms-lån delvis felaktig”.

Perspektiv: 56 000 snabblån gick till Kronofogden 2014. Staten skickade samma år 1,5 miljoner ärenden till Kronofogden.

Uppdatering: Artikeln i Ekuriren anger dessutom antalet ”snabblån” som Maria tagit till 19 stycken. Med dessa har hon alltså lånat 2 miljoner kronor. Det blir ett lånebelopp på 105 000 kronor i snitt, dvs ett avsevärt högre lånebelopp än vad som faktiskt kan räknas som snabblån. Många snabblån har ett maxtak på 10 000 och nästan inga lånar ut över 20 000 kronor. Max sökbart lånebelopp på den här webbplatsen är 25 000 kronor av den enkla anledningen att det inte finns anledning att jämföra lånebelopp som inte erbjuds.  Vill man låna högre så får det således bli ett privatlån utan säkerhet.

Kritiker förstår sig inte på effektiva räntor

”Med effektiva årsräntor på flera hundra procent kan de kallt kalkylera med att en relativt stor andel av låntagarna i slutändan inte klarar av att leva upp till sina åtaganden. Bortfallet spelar mindre roll i helheten. Dessutom finns i Kronofogden ett kraftfullt statlig indrivningssystem, som hjälper till att mjölka de sista kronorna ur låntagarna.”

Följande graf visar hur den effektiva räntan skenar under korta låneperioder fastän kostnaden är densamma. Vi valde ett blygsamt lån på 1000 kronor till en kostnad av 100 kronor. Observera att kostnaden alltid är densamma oavsett hur hög den effektiva räntan som illustreras av staplar i (Fig. 1) är. Allt handlar om hur kort låneperioden är. Ju kortare låneperiod, desto mer förvrängda värden. Formeln för effektiv ränta baseras nämligen på år.Effektiv ränta förändring löptider 30 dagar till 2 dagar Fig. 1 Med andra ord ger effektiv ränta inte en rättvis bild av faktisk kostnad under korta perioder vilket visas i exemplet med trängselskatten.

Löptider och vikten av att betala tillbaka under avtalad tid

1. Det korta sms-lånet

Ett låneavtal för ett typiskt sms-lån löper 1-3 månader.

Först ska vi vara noga med att poängtera att om en kund som tar ett sms-lån betalar av i tid enligt kreditavtalet och om företaget tar sitt ansvar så är effektiva räntor det minsta problemet. De bästa priserna kommer att ligga i ungefär samma nivå med de priser som banken skulle erbjuda om de erbjöd samma lånebelopp.

Jämförelse lån 5000 kronor, 30 dagar
(30 dagar är det minst förmånliga sättet att lägga upp ett sms-lån)
Vivus
Inga uppläggningsavgifter
eller avi-kostnader
Årsränta: 121,67%
Effektiv ränta: 218,87 %
Kostnad: 500:-

SEB:
Minsta lånebelopp är 20 000 kronor, men vi är generösa och använder räntorna för den lånestorleken.

Uppläggningsavgift: 300 kronor
Avi-kostnad: 60 (utan autogiro)
Årsränta: 4% till 12.28%.
– Småbelopp medför oftast högsta räntan, därför väljer vi 12.28%.
– Om 5000 kronors lån erbjöds skulle det ha en garanterat högre ränta.
Kostnad, med avi: 411,17
Effektiv ränta, med avi: 58,40%
Kostnad, autogiro: 351,17:-
Effektiv ränta, med autogiro:  25,34:-
Det blir alltså som mest 149 kronor och som minst 89 kronor dyrare att ta ett sms-lån om du betalar tillbaka inom 30 dagar. Om det här hade varit ett rättvist exempel hade dock årsräntan justerats uppåt för SEB, för med låga lånebelopp höjs årsräntan (annars blir tjänsten inte värd att erbjuda). Om vi justerar lånet så att årsräntan är 20% som vore mer troligt ger det oss dessa kostnader för lånet hos SEB:
Med avi: 443,33:-
Autogiro: 383,33:-
Då blir kostnadsskillnaden som mest 116:- och som minst 56,67. Big deal?

Samma lån, om vi skulle låna i ett år

Kritik ska ändå vara objektiv. Det är min åsikt att meningsskiljaktigheterna grundas i att den främsta kritiken av snabblån förutsätter att vi lånar i ett helt år  fastän lånet ska betalas tillbaka inom 30 dagar. Det är grafen som visar kostnaden över ett års låneperiod som förfärar, knappast kostnaden för 30 dagar (som är själva låneavtalet!). Lån 1 är Vivus, Lån 2 är det teoretiska lånet hos SEB:
Jämförelse Vivus SEB
Kostnaderna är alltså ganska lika under en månads period som lånet avser (där linjerna är närmast varandra). Det är fullt korrekt att det per automatik vore ett värdelöst lån om du skulle låna i ett år med dessa räntor. Men hela grejen är att lånet är enkelt: ”Låna 30 dagar för 500 kronor. Betala tillbaka inom avtalad löptid”. Lånet ska inte löpa längre än så. Sköter kund och företag sig så är det ett helt okej erbjudande.

Befogad kritik vore om det går att bevisa att företagen gör dåliga kreditupplysningar med flit och ger dåliga lån till kunder som de vet inte kan betala tillbaka. Det förekommer garanterat, men det är ändå inte rätt att generalisera, inte ens när det gäller snabblån. Förståelsen för effektiva räntor är minimal vilket får till följd att blind kritik snarare stjälper än hjälper en seriös aktör som tar kreditupplysning på stort allvar. Varför? Jo, eftersom  det leder till en högre kostnad och därmed högre effektiva ränta pga den korta låneperioden. (Fig 1). Det leder till att den blinde kritikern troligtvis kommer att döma det företaget som tar kreditupplysning på största allvar ännu hårdare. Lägg bort effektiv ränta som det främsta sättet att bedöma seriositeten hos ett kortsiktigt sms-lån, tack. Det är inte det främsta problemet även om effektiv ränta givetvis kan bli för stor. Det kan dock vara bra att veta att du själv tar ut en effektiv ränta på 3,5 miljarder procent om du lånar ut 1000 kronor i två dagar och kräver 100 kronor för besväret. Perspektiv?

För övrigt är nog staten själv sämst på att märka upp sina brev korrekt för att minimera risken att en skuld glöms bort och går till Kronofogden. En räkning för ”vägtrafikskatt” som riskerar att förfalla och gå till Kronofogden märks inte med ”Inkasso” eller liknande. På den står det kort och gott ”Transportstyrelsen”, sen i minitext i brevet:”Om du inte betalar kommer detta att gå till Kronofogden”. Woooiiih! Det underlättar knappast och det minimerar garanterat inte riskerna. En påminnelseavgift på 500 kronor för en räkning på 15:- som skickas av Transportstyrelsen för glömd trängselskatt motsvarar för övrigt en effektiv ränta på 49 kvadriljarder procent. Nu får man inte kalla en straffavgift för ränta (lämpligt nog), men det är likväl ett befogat exempel på vad som händer med effektiva räntor under korta låneperioder.

2. Det specialiserade snabblånet – bättre än privatlån under vissa perioder

Snabblånemarknaden håller inte bara på att regleras, där aktörerna ska godkännas av FI. Snabblånemarknaden håller även i många fall  på att ställa om sig till längre löptider med helt andra upplägg. Företagen som bara erbjuder sms-lån och 30 dagars upplägg börjar få stor konkurrens av snabblån som läggs upp med ett års löptid till till helt klart humana priser. Det är priser som inte går att ifrågasätta eftersom lånet kombinerar små lånebelopp med relativt sett låg årsränta och ibland t.o.m slopade uppläggningsavgifter och avi-avgifter. Då kan inte ens banken konkurrera speciellt bra.

Prisexempel

I det här exemplet jämför vi ett mer ”modernt” snabblån med ett privatlån utan säkerhet.  I (Fig. 2)  jämförs snabblånet Cash Buddy med Bank Norwegian.
Exempel 1:Snabblån och privatlån Fig. 2 Exempel 2:
Inte ens SEB (röd linje) med autogiro klarar sig bättre än snabblånet (blå linje) under korta perioder (2 månader) och då räknade vi ändå på en låg årsränta 12.28% utan avi-kostnader:
Jämförelse Cash Buddy och SEB
Exempel 3:
Så här blir jämförelsen om du inte använder autogiro hos SEB, årsränta 12.28%:
Jämförelse 2: Cash Buddy och SEB
Exempel 4:
Och så här går det om du struntar i autogiro och om vi får spekulera i att en årsränta hos SEB  iallafall vore iallafall lite högre, 15 procent, om ett lån på 10 000 kronor erbjöds. Minsta belopp är som sagt 20 000 kronor och med lägre belopp följer högre årsräntor:
Jämförelse räntekostnad Cash Buddy och SEB 10 000 kronor
Helt plötsligt är snabblånet (blå linje) bättre i ett helt år. Även om det är en ganska extrem liknelse så är den fullt möjlig. Olika aktörer har olika villkor. Generalisera inte.

Generalisering – ett otyg

Det här innebär givetvis inte att allt med snabblån är bra. Det innebär inte heller att det är rekommenderat att låna på kredit. Det innebär bara att om du ska kritisera någonting som snabblån så är det först och främst väldigt viktigt  att vara påläst och objektiv så att du vet vad som är befogad kritik och vad som är obefogad kritik.

Problemen ska inte förnekas – men generalisering är fortfarande fel. Bara för att något benämns som sms-lån innebär det inte nödvändigtvis per automatik att det är det sämsta alternativet. Att jämföra ett privatlån över flera år med ett snabblån är som att jämföra äpplen och päron. Snabblånet riktar sig först och främst till personer som behöver pengar snabbt i en akut situation.  Statistiska Centralbyrån redovisade 2015 att var femte hushåll saknar en buffert för oförutsedda utgifter och alla dessa personer lever knappast i misär.

Den dag kritiken först och främst handlar om företag som brister i god kreditgivningssed och lånar ut till folk som uppenbarligen inte har råd att betala tillbaka, den dagen ska jag även acceptera kritiken. Att generalisera och attackera brett är däremot oftast ett otyg – oavsett vad saken gäller.
Använd förresten vår kalkylator för att jämföra lån utan säkerhet.