SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Oseriös debatt om smslån missgynnar seriösa aktörer

En replik av Savelend Sweden AB till artikeln "M vill stoppa sms-lånen" publicerad i DN. Det här svaret publicerades .

I en artikel rubricerad "M vill stoppa sms-lånen" som publicerades i DN 2015-02-10 uttalar sig främst moderaternas nya partiledare om vår bransch. Med rätta har branschen fått kritik rent historiskt över slapp kredithantering och ett överutnyttjande av Kronofogden som medel för att få in obetalda lån, men det är inte den verklighet jag känner igen mig i idag när jag läser artikeln.

"Innan licenserna ens är utdelade av Finansinspektionen och dess hårdare krav införlivade i företagens verksamhet är det inte möjligt att utvärdera de åtgärder som redan har gjorts".

Ludwig Pettersson,
VD Savelend Sweden AB

Att en skuld kan gå från några tior till tusentals kronor orsakas inte av några seriösa bolag som ger ut mindre lån idag. Däremot kan det som Simon Nyström bland annat belyst ske av den trängselskatt som bl.a. Stockholms stad tar ut.

Nu är vi det bolag som har haft hårdast kontroll av våra låntagare under året då vi inte förmedlar vårt eget kapital utan privata Sparares, vanligt folks, kapital. Att vi lättvindigt skulle skicka en skuld till Kronofogden låter dock helt främmande för mig. Av de totalt ca 2 000 lån vi har förmedlat under vårt första operativa år är det ett tiotal som har skickats vidare till Kronofogden. Inget av dessa utan flera kontaktförsök via, mail, fysisk post, SMS och telefonsamtal. Det är en självklarhet tycker vi att försöka lösa situationen innan man som en sista utväg behöver koppla in Kronofogden.

Att förbjuda små summor att drivas in av Kronofogden skulle dock få svåröverblickade konsekvenser. Hur ska exempelvis telefonbolag få betalt för förfallna fakturor, och ska småföretag som handlar över Internet helt sluta sälja produkter om inte totalsumman blir tillräcklig för att driva in den?

Det är självklart beklagligt att antalet ärenden som går till Kronofogden har ökat under första halvåret 2014, men det som missas i artikeln är att en ny lag infördes efter den perioden, nämligen den 1 juli 2014. Denna nya lag medför att bolag i branschen sätts under tillsyn av Finansinspektionen och för att behålla den licens man ansöker om krävs att man följer riktlinjerna om "sund kreditgivning". Där finns riktlinjer om hur man ska försäkra sig om att en kund har möjlighet att betala tillbaka och kraven är högre när det gäller att ge krediter till unga. Det är självklart positivt att marknaden styrs upp och de oseriösa bolagen försvinner och det är något vi har uppmuntrat sedan vi lanserade då vi frivilligt har högre krav än lagen ställer, även efter det datumet.

Effekterna av denna lag har dock inte fått utslag ännu och att ropa på ytterligare åtgärder innan man kan följa upp de som redan genomförts är förhastat. Innan licenserna ens är utdelade av Finansinspektionen (handläggningstiden är minst 3 månader så en majoritet av bolagen har ännu inte fått besked om sin licens) och dess hårdare krav införlivade i företagens verksamhet är det inte möjligt att utvärdera de åtgärder som redan har gjorts. Vi kan dock redan nu på antalet licensansökningar (sista datum för detta var sista december 2014) se att antalet aktörer kommer minska rejält och vi märker en tydlig trend mot att även andra bolag rör sig mot en betydligt hårdare bedömning när det gäller att bevilja krediter.

Att helt ta bort SMS-lån som alternativ vore att ta bort ett av väldigt få kvarvarande alternativ för många personer som har behov av en produkt som traditionella banker idag inte kan erbjuda. Marginalerna för många personer i samhället är idag tyvärr så små att man inte klarar av en oväntad, kortsiktig utgift som en krånglande bil eller trasig diskmaskin.

Även om räntorna är höga i procenttal så är kostnaden i rena kronor för ett lån som betalas tillbaka i tid i de flesta fall lägre än att exempelvis låta en faktura gå till Kronofogden, att bli försenad med trängselskatten eller att missa en avbetalning till CSN. Vi, precis som flera av våra branschkollegor erbjuder dessutom möjligheten att låna mindre summor i en begränsad tid (14 dagar i vårt fall) utan att du behöver betala tillbaka mer än själva lånesumman.

Det är självklart bra att branschen och dess problem diskuteras, men en osaklig debatt gynnar ingen, varken företagen i branschen, de användare som har ett kortsiktigt behov av mindre lån för att lösa en likvid kris eller samhället som förlorar skatt och arbetstillfällen om företagen tvingas bort från marknaden. Risken finns bara att seriösa aktörer ersätts av ljusskygga bolag som inte bryr sig om de krav och skydd av konsumenten som ställs på mer seriösa aktörer.

Ludwig Pettersson
VD Savelend Sweden AB
www.savelend.se

Ludwig Pettersson - VD för smslåneföretaget Savelend Sweden AB

 

Scroll to top